Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Trajnime për Financë Kontabilitet

Trajnimet në Financë Kontabilitet të zhvilluara te Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës i përmbahen udhëzimeve dhe standarteve të vendosura nga Instituti i Kontabilistëve të Miratuar, Ministrisë së Financave në trajnimet për programet kompjuterike siç janë Alpha dhe Financa 5.

Ne bashkëpunojmë në mënyrë të vazhdueshme me kompanitë që kanë zhvilluar këto software. Për më tepër, pedagogët tanë ofrojnë shembuj konkret nga bota e financës, eksperienca të drejtpërdrejta në kompanitë Shqiptare dhe të huaja.

Qëllimi kryesor i studentëve që marrin trajnimet Kontabilitet Praktik, Financa 5 ose Alpha, është të fitojnë avantazh në vendin e punës ku ndodhen ose të ardhshëm. Për të përmbushur premtimin e saj, ITK, i ofron studentëve mbështetje këshilluese edhe pas trajnimeve. Por jo vetëm kaq, ITK shpesh nxjerr paketa ku bashkohen trajnime financiare me trajnime të gjuhës Angleze, ose me trajnime të rritjes profesionale, dhe të gjitha këto ofrohen me çmime promocionale për vlerën e shtuar.

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Financë Kontabilitet