Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Trajnime për Alphal Business

Trajnime për programin kompjuterik Alpha Business


Alpha Business është një program kompjuterik që shërben për manaxhimin e dokumenteve financiare dhe menaxheriale; automatizim të plotësimit të librave dhe regjistrave të administrimit material e kontabël; hartim në çast të raporteve për: shitjet, arkëtimet, inventarin, debitorët, bilancin etj.

ITK duke pasur burimet njerëzore të duhura ju ofron kurse trajnuese për programin Alpha Business ku ju do të mësoni të përdorni programin Alpha Business për administrimin financiar dhe kontabël të kompanisë suaj apo kompanisë për të cilën punoni. për më shumë infomacion lexoni programin më poshtë ose na kontaktoni.

Programi i Trajnimit

Tema 1

Konfigurimi bazë i programit, përcaktimi i periudhes kontabël dhe i kursit të këmbimit të monedhave të huaja

Tema 2

Hedhja e gjendjes fillestare, çelja e klienteve dhe furnitorëve, çelja e arkave bankave, njësive administrative dhe rregjistrimi i vlerës së tyre të çeljes

Tema 3

Rregjistrimi i faturave të blerjes dhe të shitjes dhe raportet kryesore të tyre

Tema 4

Veprimet dhe raportimet e klienteve dhe furnitorëve

Tema 5

Dokumentat e arkës dhe të bankës, veprimet me të tretët dhe raportet kryesore

Tema 6

Dokumentat shoqëruese të faturave të blerjes (deklaratat e importit) dhe të shitjes (deklaratat e eksportit) dhe veprimet me to

Tema 7

Çelja dhe llogaritja e amortizimit

Tema 8

Rregjistrimi i list-pagesave

Tema 9

Inventari dhe rivleresimi i magazinës

Tema 10

Mirëmbajtja e të dhënave dhe mbyllja e vitit fiskal


Për të marrë më shumë informacion rreth çmimeve dhe fakteve të tjera të trajnimit KONTAKTO ITK

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Financë Kontabilitet Trajnime për Alpha