Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Trajnime për Financa 5

Trajnime për programin kompjuterik Financa 5


Financa 5 është një program mjaft i njohur sidomos për profesionistët në fushën e kontabilitetit. Ky program përdoret për administrimin financiar dhe kontabël të kompanisë dhe ju lehtëson punën tuaj në rregjistrimin e të dhënave ekonomike të vazhdueshme të kompanisë.

ITK ofron kurse trajnuese për Financa 5 i cili ka për qëllim që të ju njoh ju me programin dhe mënyrën se si funksionon ai, rregjistrimin e një kompanie, rregjistrim e shitjeve, blerjeve më specifikisht do ti gjeni në programin e trajnimit. Trajnimi bëhet nga ekspert të fushës me titullin Kontabël i Miratur dhe me një eksperiencë mbi 15 vjeçare në fushën e kontabilitetit.

Programi i Trajnimit

Tema 1

Konfigurimi bazë i programit, përcaktimi i periudhes kontabël dhe i kursit të këmbimit të monedhave të huaja

Tema 2

Hedhja e gjendjes fillestare, çelja e klienteve dhe furnitorëve, çelja e arkave bankave, njësive administrative dhe rregjistrimi i vlerës së tyre të çeljes

Tema 3

Rregjistrimi i faturave të blerjes dhe të shitjes dhe raportet kryesore të tyre

Tema 4

Veprimet dhe raportimet e klienteve dhe furnitorëve

Tema 5

Dokumentat e arkës dhe të bankës, veprimet me të tretët dhe raportet kryesore

Tema 6

Dokumentat shoqëruese të faturave të blerjes (deklaratat e importit) dhe të shitjes (deklaratat e eksportit) dhe veprimet me to

Tema 7

Çelja dhe llogaritja e amortizimit

Tema 8

Rregjistrimi i list-pagesave

Tema 9

Inventari dhe rivleresimi i magazinës

Tema 10

Mirëmbajtja e të dhënave dhe mbyllja e vitit fiskal


Për të marrë më shumë informacion rreth çmimeve dhe fakteve të tjera të trajnimit KONTAKTO ITK

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Financë Kontabilitet Trajnime për Financa 5