Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Departamenti Gjuhëve në ITK

Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës është vendosur prej disa vitesh si standarti i trajnimeve profesionale, metodikës së mesimdhënies efektive dhe planifikimit të suksesshëm të karrierës së dëshiruar nga të gjithë miqtë tanë që na kanë besuar dhe vazhdojnë të vijnë në ITK.

"Vizioni ynë arrihet me Inovacion në Edukim dhe Vlerat që sjell vetë Individi." - Departamenti i Gjuhëve ITK

Departamenti Gjuhëve brenda ITK-së ka qenë i sukseshëm në përmisimin e teknikave të mësimit të gjuhëve Europiane me paketën edukative iSpeak në formën e trajnime të përgjithshme dhe profesionale. Në këtë mënyrë ITK ka ofruar një vlerë të shtuar mbi iniciativën mbarëkombëtare të Inovacionit dhe Integrimit të Shqiptarëve në Botë dhe ka siguruar Vlerën maksimaleDepartamenti Gjuhëve ka ofruar për miqtë e ITK-së. Prej disa vitesh janë testuar dhe adoptuar brenda paketës iSpeak metodika Inovative për grupmosha të ndryshme duke filluar nga fëmijët, adoleshentët, studentët Universitar dhe pas-Universitar, si dhe grupe të fushave profesionale në Bank/Financë, Ligji Europian ose Atlantik, Mjekësi, IT dhe Manaxhim Projektesh. Na Kontaktoni për më shumë informacion rreth trajnimeve të ITK-së.

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Kurs Gjuhesh