Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Mirësevini në faqen tonë të internetit. Nëse do të vazhdoni të vizitoni dhe të përdorni këtë faqe, ju duhet të bini dakord për të ndjekur përcaktimet dhe kushtet e përdorimit, që, së bashku me të drejtat e autorit ndërtojnë marrëdhënien e ITK Group me ju, në lidhje me faqen. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të kushteve, ju lutemi të mos e përdorni faqen tonë të internetit.

Përcaktimi “ITK Group”, “ITK Albania”,"ITK","Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës, “ne” ose, “së bashku” i referohet zotëruesit të faqes së internetit të regjistruar, zyra e së cilës ndodhet në “Rrugën Sami Frashëri Nr. 39”, pranë Shkollës së Mesme të Përgjithshme Petro Nini Luarasi, në Tiranë, Shqipëri. Përcaktimi “ju”, "vizitor", "klientë" i referohet përdoruesit, apo vizituesit të faqes sonë të internetit. Përdorimi i kësaj faqeje është subjekt i kushteve të mëposhtme:

Përmbatja e faqeve në këtë hapësirë është për informacionin tuaj të përgjithshëm dhe vetëm për përdorim. Subjekti i saj ndryshon, pa paralajmërim. Kjo faqe interneti përdor një pjesë të tekstit të përdoruesit, (në term teknik, “cookies”), për të mbikqyrur preferencat e lundrimit në faqe. Nëse ju, nuk lejoni përdorimin e “cookies”, informacioni i mëposhtëm personal mund të regjistrohet nga ne, për përdorim të palëve të treta.

Ne, si dhe palët e treta nuk ofrojmë ndonjë garanci për, saktësinë, afatet kohore, ecurinë, tërësinë apo qëndrueshmërinë e informacionit dhe materialeve për ndonjë qëllim të caktuar, të ofruara në këtë faqe interneti. Ju duhet të kuptoni që, një informacion dhe material i tillë mund të përmbajë pasaktësi dhe gabime, në shtrirjen e plotë të lejuar nga ligji. Përdorimi nga ana juaj i informacioneve, apo materialeve në këtë faqe interneti, për qëllime përfitimi mund të përbëjë rrezik për ju, gjë për të cilën ne nuk jemi përgjegjës. Kjo faqe interneti përmban material, i cili është në pronësi, apo i liçencuar nga ne. Materiali përfshin projektimin, renditjen, paraqitjen dhe pamjen e jashtme, por nuk është i kufizuar. Riprodhimi është rreptësisht i ndaluar, nëse nuk arrihet marrëveshja me “të drejtën e autorit”, e cila përbën pjesë të këtyre kushteve të përdorimit. Të gjitha markat tregtare të riprodhuara në këtë faqe interneti, të cilat nuk janë në pronësi, apo të liçencuara nga autori janë bërë të njohura në faqe. Përdorimi i paautorizuar i kësaj faqeje interneti mund të shkaktojë të drejtën e një kërkese për dëmshpërblim , si dhe përbën një vepër penale. Kjo faqe interneti, herë pas here mund të përfshijë lidhje me faqet e tjera. Këto lidhje janë ofruar për t’ju lehtësuar ju, duke ofruar dhënien e një informacioni më të zgjeruar. Ato nuk do të thonë se, ne rekomandojmë, apo deklarojmë mbështetje publike për to. Ne gjithashtu, nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen e lidhjeve të faqeve të tjera të internetit. Përdorimi nga ana juaj, i kësaj faqeje interneti dhe çdo mosmarrëveshje që mund të lindë nga ky përdorim është subjekt i ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Kushtet & Afatet