Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Inovacion. Edukim. Vlerë

Të jemi zgjedhja e parë

ITK është standarti që është zgjedhur nga qindra studentë dhe profesionistë për trajnimet profesionale, metodikat efektive dhe sukseset që ata kanë arritur në sajë të bashkëpunimit me ITK-në.


Larmishmëri Trajnimesh dhe Kursesh

Përfitoni aftësitë e kërkuara sot në tregun e punës pasuruar arsimimin dhe profesionin tuaj në: Teknologji Informacioni, Gjuhët Europiane, Manaxhim, Marketing, Burime Njerëzore, Ekonomiks dhe merrni konsulencë të vazhdueshme për zgjedhjen tuaj.

Mësimdhënje e orientuar sipas individit

Ne vlerësojmë dhe praktikojmë efektin konstruktiv të mësimdhënies së personalizuar. Klasat nga 4-8 studentë na sigurojnë që ata të marrin vëmëndje të përkushtuar individuale nga lektorët.

Metoda Inovative që përmbushin kërkesat e tregut

ITK përqafon dhe përditëson në mënyrë sistematike medotat më të reja në trjanimet dhe kurse duke i përshtatur ato me nevojat e tregut. Të gjitha trajnimet dhe kurset tona janë të orientuara drejt kërkesave të tregut dhe metodat e mësimdhënies që përdoren na sigurojnë që çdo individ i trajnuar në ITK të jetë një potencial konkurues në tregun e punës dhe ti ofrojnë këtij të fundit vlerat që i nevojiten.

Gjithashtu ITK ka krijuar në strukturën e saj shtatë Departamentet e Ekselencës në fusha të një rëndësie të veçantë në zhvillimin e tregut dhe shoqërisë.

Në mbështetje të vazhdueshme të fuqisë puntore

Jemi të impresionuar dhe krenar gjithashtu të shikojmë që shoqëria jonë praktikon me kënaqësi trajnimet e vazhdueshme edhe mbasi ata dalin në tregun e punës. ITK ka një personel të veçantë që bashkëpunon në mënyrë të vazhdueshme me bizneset në zbulimin dhe ofrimin e trajnimeve sipas nevojave specifike të organizatave, tregut dhe individëve.

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Rreth ITK