Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

SHENIM: Paketa e trajnimeve Microsoft Office nga ITK gjendet në office.itkalbania.com.

Microsoft Excel 2010 Training and Certification

Microsoft® Excel 2010 Training & Certification


Trajnohuni dhe bëhuni Microsoft Excel 2010 Certified Specialist & Microsoft Excel 2010 Certified Expert. Trajnimi për Microsoft Office Excel do të ju ndihmojë ju fillimish të ja thjeshtoni punën vetes tuaj dhe do të keni një manaxhim më të suksesshëm të dokumentave tuaja, gjithashtu do ti ofroni një punë më profesionale dhe të personalizuar organizatës.

Trajnimi dhe provimi kryhen në ambjentet e ITK. Çertifikata juaj lëshohet nga Microsoft Corporation dhe njihet në të gjithë botën si një kredencial profesional dhe potencial.

Më poshtë ju do të mund të lexoni mbi programin dhe specifikat kryesore të trajnimit.

Microsoft® Excel 2010 Certified Specialist

Microsoft Excel SpecialistNjë Microsoft Excel Specialist duhet të përmbushë me sukses një gamë të gjerë detyrash standarte biznesi. Specialisti di të konfigurojë mjedisin e Excel sipas nevojave të tij ose të saj, menaxhojë workbooks dhe worksheets, punojë me përmbajtjen e qelizave, aplikojë formula standarte pë analizimin e të dhënave, vizualizojë të dhënat si dhe të ndajë dokumentat me kolegët.

Programi i Trajnimit

 1. Menaxhim i Worksheet
 • Navigim Nëpër Worksheet
 • Printim i Worksheet dhe Workbook
 • Konfigurim i Mjedisit të Excel
 • Të Dhënat e Qelizave
  • Plotësim i të Dhënave
  • Autofill
  • Hyperlinks
 • Formatimi i Qelizave dhe Worksheets
  • Formatimi i Qelizave
  • Bashkimi dhe Ndarja e Qelizave
  • Punim me Rreshtat dhe Kolonat
  • Page Setup për Worksheets
  • Cell Styles
 • Menaxhimi i Worksheets dhe Workbooks
  • Formatimi i Worksheets
  • Paraqitja e Dritareve
  • Paraqitja e Workbooks
 • Formulat dhe Funksionet
  • Bazat e Formulave
  • Qelizat Reference
  • Logjika e Kushtëzuar (IF)
  • Diapazonet në Formula
 • Vizualizimi i të Dhënave
  • Grafikët
  • Illustrimet
  • Imazhet
  • Sparklines (Grafikë Miniaturë)
 • Ndarja të Dhënave (Sharing)
  • Ndarja e Spresheets
  • Menaxhimi i Komenteve
 • Analizimi dhe Organizimi i të Dhënave
  • Filtrimi
  • Renditja
  • Formatimi i Kushtëzuar
 • Përsëritje dhe Pregatitje për Provim
 • Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

  Microsoft® Excel 2010 Certified Expert

  Microsoft Excel SpecialistNjë Microsoft Excel Expert është i aftë të përdorë Excel me vetësiguri në mënyrë efiçente. Përdoruesit ekspertë janë të zotët të punojnë me formula dhe funksione të përparuara si dhe të përdorin mjetet e Excel për analizimin e të dhënave. Këta përdorues punojnë me të dhënat në Excel për qëllime analizash, prezantimi dhe bashkëpunimi. Gjithashtu, përdoruesit ekspertë janë të aftë të ndryshojnë opsionet e Excel dhe ta përshtatin mjedisin e punës për të rritur produktivitetin e tyre.

  Programi i Trajnimit

  1. Ndarja (sharing) dhe Mirëmbajtja e Workbooks
  • Opsione dhe vecori te Workbook
  • Opsione Ndarjeje dhe mbrojtjeje të workbook
  • Mirëmbajtja e workbooks të shpërndarë
 • Formulat dhe funksionet
  • Auditimi i formulave
  • Opsionet e formulave
  • Shumatoret e të dhënave
  • Funksionet në formula
 • Vizualizimi i të dhënave
  • Opsione të perparuara të grafikëve
  • Analizimi i të dhënave
  • PivotTables
  • PivotCharts
  • Të dhëna nga burimet e jashtme
 • Macros dhe Forms
  • Krijimi dhe modifikimi i Macros
  • Punim me Kontrollet e Formave
 • Përsëritje dhe Pregatitje për Provim
 • Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

  end faq

  Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

  Jemi Social

  Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
  You are here: Fillmi Informatikë Trajnime Excel