Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Trajnime per programim JAVA

Trajnime për Gjuhën e Programimit JAVA


JAVA është gjuhë programimi e një performance të lartë e zhvilluar nga Sun Microsystems me orientim-objektiv dhe e përaftërt me gjuhën C++ por më e thjeshtëzuar në mënyrë që të elimonojë disa parametra që shpesh herë shkaktojnë mos funksion të programimit. Gjuha e programimit JAVA është e përshtatshme për të gjithë sistemet operative si: Windows, Unix, Macintosh OS dhe gjithashtu përshtatet me të gjithë Browserat.

JAVA është gjuha e programimit më e përdorura në botë për aplikacione Webi, për aplikacione Desktop dhe për pajisje të tjera elektronike si psh: Lavatriçe, Tv, Trarë parkingu etj.

Programi i Trajnimit

Trajnime per JAVA
Trajnimi për programin JAVA ka si qëllim që për të gjithë ata që e ndjekin me mbarin e tij të jenë të aftë të programojnë në JAVA. Trajnimi zgjat 22 seanca ku do të zhvillohen tema të ndryshme interaktive të zhvilluara me shembuj të ndryshëm dhe me detyra që e ndihmojë pjesmarrësin të kuptojë mënyrën se si funksionon JAVA dhe të përfshihet në të. Me përfundimin e trajnimit pjesmarrësve më të aftë dhe që kanë dëshirë të përmirësojnë dhe avancojnë aftësitë e tyre në programimin JAVA do të ju jepet mundësia që të përfshihen edhe në projekte programimi të cilat i manaxhon ITK për zhvillimin e aplikacioneve të ndryshme për kompani të huaja dhe Shqiptare.

Programing the World in JAVA

Temat Kryesore që do të zhvillohen gjatë Trajnimit janë:

 • Lindja e JAVA-s
 • Pse JAVA është i rëndësishëm për webin
 • Applet dhe siguria
 • Ndërto një here dhe përdor kudo
 • Programimi me orientim-objektiv
 • Një program i thjesht
 • Një program i thjesht
 • Librarit e klasave JAVA
 • Fjalët kyce
 • Tipat e thjesht
 • Inter
 • Byte
 • Short
 • Long
 • Float
 • Double
 • Booleani
 • Karakteri
 • Variabili
 • Array
 • Operatorët
 • Instruksionet e kontrollit
 • Futje në konceptin e klasës
 • Ereditarieta
 • Package e ndërfaqet
 • Manaxhimi i problemeve
 • Programazione multithread
 • I/O Applet dhe argumente të tjera
 • Manaxhimi i stringave
 • JAVA.lang eksplorim
 • JAVA.util eksplorim
 • JAVA.io
 • Rjetat
 • Classe Applet
 • Manaxhimi i aksioneve
 • Prezantim i AWT, krijimi i dritareve, grafike dhe test
 • Imazhet
 • Zhvillim software , JAVA beans swing

Këto kurse zhvillohen nga Pedagog të cilët janë ekspert progrmimin JAVA dhe gjuhë tjera si C++, C, PYTHON etj.

Për të marrë më shumë informacion rreth çmimeve dhe fakteve të tjera të kursit KONTAKTO ITK

Na Kontaktoni

 • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
 • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Informatikë Programime në Java