Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Art dhe Web Design

Trajnime për ART & Web Design


Art dhe Web Design nuk është vetëm një trajnim por një formim i plotë për të gjithë ata persona që duan të njihen dhe të bëhen pjesë e pandashme e Internetit. Ky trajnim është i orientuar fillimisht drejt anës artistike të një faqeje interneti mënyrën si fuksionon dhe kujt do i vihet në përdorim. Do të mësoni bazat e programeve grafike Photoshop dhe Illustrator dhe do të merrni njohuritë e nevojshme për ndërtimin e një faqeje interneti funskionale.

Për më shumë informacion mbi strukturën e trajnimit navigoni më poshtë.

Programi i Trajnimit

Art dhe Web Design
Trajnimi do të ju njoh me disa nga gjuhët e programimit në web që janë: HTML, CSS, PHP dhe JAVASCRIPT. Me përfundimin e këtij trajnimi ju do të jeni të aftë krijoni arkitekturën vizuale në programe grafike si Photoshop të një faqeje interneti dhe do të jeni të aftë ta konvertoni atë në html, css dhe ta publikoni online. Programi i këtij trajnimi është i fokusuar mbi kërkesat e nevojshme për tu bërë Adobe Certified AssociateWeb dhe Visual Communication.

Programi i Trajnimit është i ndarë në 20 seanca intensive nga 120 minuta

/** We {heart} Design ---*/

Temat Kryesore që do të zhvillohen gjatë Trajnimit janë:

 • Prezantim me programet që do të punohet
 • Dizenjimi i një faqeje interneti në photoshop
 • Hyrje në XHTML
 • Njohja me TAG në html dhe funskioni i tyre
 • Njohja me ATRIBUTET dhe funksioni i tyre
 • Njohja me EVENTET dhe funksioni i tyre
 • Audio, video, imazhe në WEB
 • Simbolet në HTML
 • Format në HTML
 • Hyrje në CSS
 • Sintksa në CSS
 • ID dhe CALSS në CSS dhe funksioni i tyre
 • Kompozimi me CSS
 • CSS box model
 • CSS e avancuar
 • Konfertimi i dizajnin nga photoshop në CSS
 • Lidhja e HTML me CSS-në
 • Hyrje në Javascript
 • Hyrje në PHP
 • Publikimi i punës Online
Për të marrë më shumë informacion rreth çmimeve dhe fakteve të tjera të kursit KONTAKTO ITK

Na Kontaktoni

 • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
 • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Informatikë Web Design