Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Trajnime të tipit manaxherial

Në këtë seksion ju do të njiheni me disa nga trajnimet më të kërkuara të tipit manaxherial që ofrohen nga ITK për biznese, administratën publike dhe individ. Trajnimet e tipit manaxherial janë për persona të cilën punojnë në pozicione drejtuese ose që studiojnë për të pasur në të ardhmen një pozicion drejtues siç mund të jenë: Drejtues ndërmarrje, drejtues departamenti, drejtues projektesh etj. Për tu njohur në mënyrë specifike me secilin nga trajnimet navigoni më poshtë.

Aftësi për Lidership

Një trajnim 4 ditor gjithëpërfshirës në lidership dhe manaxhim për administrator aktual dhe potencial. Ky trajnim ju përgjigjet disa pyetjeve që ju vijnë herë pas here; Çfarë ju duhet për të qenë një lider i suksesshëm, A është lidershipi një aftësi e lindur apo fitohet, A është manaxhimi i njëjtë me lidershipin, Kush është dallimi midis një plani strategjik dhe taktik në stilet e lidershipit etj?

Pjesmarrësit do të mund të:

 • Udhëhiqni Ekpin tuaj dhe të arrini rezultate
 • Kuptoni lidhjen ndërmjet Aksionerve, klientit, antërëve të ekipit dhe Ju
 • influenconi tek njerëzit në drejtimin e duhur
 • Komunikoni në mënyrë efektive me antarët e ekipit
 • Trajnoni dhe zhvilloni ekpin tuaj që të operojë në maksimum
 • Mendoni në mënyrë strategjike dhe ta drejtoni ekipin tuaj drejt misionit të kompanisë
 • Arrini rezultate nëpërpjet njerëzve
Trajnime Manaxheriale per lidership

Struktura e Trajnimit:

 • Audienca: Çdo kush që do të bëjë pjesë në rolet drejtuese do të përfitojë nga ky trajnim
 • Kushtet: Asnjë
 • Kohëzgjatja: 3-4 ditë pune (15 – 18 orë)
 • Niveli: Fillestarë dhe Mesatar

Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Trajnim i Avancuar për Lidership

Trajnim 2-3 ditordrejtim manaxherial të avancuar. Ky trajnim është për drejtues aktual të cilët duan të përforcojnë aftësitë dhe rolin e tyre në pozicionin drejtues që kanë.

Udhëheqësit e suksesshëm njihen për vizionin e tyre të fortë, kujdesin që ofrojnë për skuadrën e tyre, pasionin dhe mbështetjet që ofrojnë për të ndihmuar njerëzit që të rriten dhe të bëhen më të mirë se ta.

Në përfundim ju do të jeni të aftë të:

 • Të kuptoni shpresat e skuadrës tuaj dhe të vendosni qëllime në një mënyrë që skuadra të jetë më e dedikuar dhe të motivuar për ti arritur qëllimet
 • Përdorni teknikat e planifikimit me 5-hapa për të përmisuar shkëmbimin e ideve dhe zgjidhjen e problemeve në takime
 • Përmisoni aftësitë e të folurit dhe fjalimit publikshprehni vizionin tuaj në mënyrë më efektive drejt skuadrës, klientëve dhe investitorëve
 • Analizoni rrisqe, përpiloni planin e kontigjencës për tu pregatitur për situata të rënda dhe ta manaxhosh ndërkohë që ndodhin
 • Përmiso aftësitë e komunikimit për të ofruar përgjigje më të mira, ul keqkuptimet dhe ndihmon njerëzit të rriten dhe të bëhen më produktiv.
 • Të reduktosh frikën dhe mos-rehatinë në faljen e njerëzve dhe të mësosh si të falësh duke përdorur teknikën e provuar hap-pas-hapi
Trajnime Manaxheriale te avancuara per lidership
 • Të shpërndash detyrat në nivelet e duhura dhe te njerëzit e duhur duke formuluar kërkesën në një mënyrë që të motivosh njerëzit dhe të marrësh më shumë

Struktura e Trajnimit:

 • Për kë është ky trajnim: Ky trajnim është ideal për ata që kanë pak eksperiencë në menaxhim.
 • Duhet të kesh marrë: Aftësi për Lidership
 • Zgjatja e Trajnimit: 2 deri në 3 ditë.
 • Niveli i Trajnimit: Avancuar

Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Manaxhim Projektesh

Ky është një trajnim 3-ditor që përfshin çdo gjë që do të ju duhet për manaxhimin e projekteve. Ju do të mësoni: Si të manaxhoni kohën, burimet, kostot, rriskun dhe cilësine duke përdorur një mori praktikash.

Në përfundim ju do të jeni të aftë të:

 • Manaxhoni burimet e një projekti.
 • Monitorini progresin e një projekti drejt qëllimeve.
 • Përdorni Strukturën e Analizës së Punës (SAP) për të planifikuar një projekt eficent.
 • Drejtoni mirë antarët e skuadrës dhe ti motivoni ata.
 • Tej rrisni kreativitetin sistematikisht.
 • Manaxhoni në mënyrë efiçente takimet
 • Mbani raporte
 • Manaxhoni ndryshimet në projekt nga kërkesat e jashtme.
 • Monitori suksesin e projektit në vazhdimësi
Trajnime Manaxheriale per Manaxhim Projektesh

Struktura e Trajnimit:

 • Për kë është ky trajnim: Ideal për ata që nuk kanë hasur më parë manaxhimin e projekteve dhe duan një prezantim efektiv.
 • Kërkesa të tjera: Asnjë
 • Zgjatja e Trajnimit: 2 deri në 3 ditë.
 • Niveli i Trajnimit: Fillestar - Mesatar

Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Aftësi Komunikimi

Ky është një trajnim 2-ditor i cili ka për qëllim të përmirësojë aftësitë tuaj komunikuese me grupin tuaj të punës dhe persona të tjerë me të cilët ju keni marrëdhënie të vazhdueshme vertikale.

Çdo përmisim këtu do ju çoj drejt përfitimeve për skuadrën tuaj, punën tuaj ose dhe në jetën personale.

Në përfundim ju do të jeni të aftë të:

 • Përdorni metoda dhe stile të ndryshme komunikimi kur duhet dhe sipas kushteve.
 • Shprehni idetë e tuaja në mënyrë të vendosur, me konfidencë dhe saktësi.
 • Keni pyetjet e duhura me arsyet e duhura.
 • Gjeni çfarë dini për veten dhe se si të tjerët të shikojnë.
 • Shmangni keqkuptimet dhe kapërceni barrierat e komunikimit.
 • Shtoni simpatinë ndaj skuadrës për të vendosur mirëbesim dhe komunikim efektiv.
 • Jepni mesazhe potencialisht negative dhe të marrni rezultate positive.
 • Lexoni dhe interpretoni mënyrën e qëndrimit të të tjerëve gjatë komunikimit
Trajnime Manaxheriale per Komunikim

Struktura e Trajnimit:

 • Audienca: Çdo Kush
 • Kërkesa të tjera: Asnjë
 • Zgjatja e Trajnimit: 2 ditë.
 • Niveli i Trajnimit: Fillestar - Mesatar

Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Ndërtimi i Skuadrës së Punës

Trajnimi fokusohet ne transformimin e një grupi njerëzish në një skuadër me individë të motivuar të cilët punojnë në vijë me një qëllim të përbashkët. Pjesëmarrësit do njihen me konceptin e roleve në skuadër dhe do eksplorojnë mënyrat e ndryshme të njohjes dhe vendosjes së roleve dhe përgjegjësive përbrenda skuadërës. Për më tepër kjo njohuri do i aftësojë pjesëmarrësit të manaxhojnë rolet dhe përgjegjësitë e tyre në skuadër dhe të shmangin hapësirat ose mbivendosjet e detyrave në punë.

Në përfundim ju do të jeni të aftë të:

 • Identifikoni se si skuadrat progresojnë gjatë kohës dhe se si kjo ndryshon raportet e anëtarëve të skuadrës dhe stilin e lidershipit.
 • Vlerësoni balancën e skuadrës të bazuar në Rolet brenda Skuadrës dhe përdorimit të metodave sistematike të rritjes së efiçencës të komunikimeve të brendshme të skuadrës.
 • Përdorni komunikimin në afërsi dhe të kuptoni më mire aftësitë e emocioneve të anëtarëve të skuadrës.
 • Të ofroni feedback konstruktiv dhe të lavdëroni siç duhet duke i kushtuar vëmëndje komunikimit verbal ashtu dhe at jo-verbal.
 • Zbuloni çfarë dini për veten dhe se si të shikojnë të tjerët.
Trajnime Manaxheriale per Ekipin e Punes

Struktura e Trajnimit:

 • Audienca: Çdo Kush
 • Kërkesa të tjera: Asnjë
 • Zgjatja e Trajnimit: 2 ditë. Ky trajnim përmban edhe 12 ushtrime shtesë (Krahas 10-tra të tjera që ofrohen si pjesë e trajnimit)
 • Niveli i Trajnimit: Fillestar - Mesatar

Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Aftësi në Negocim

“Negociatat në sensing diplomatik supozon se palët janë më të prirura të bien dakort se sa te mos bien dakort.”

Dean Acheson

Ky trajnim përfshin një shumëllojshmëri tematikash si strategji negocimi, teoria në lojë, taktika psikologjie, emocionet njerëzorevendim-marrje, etj., të cilat nevojiten për të pregatitur pjesëmarrësit. Raste të veçanta negocimi midis bizneseve, shitjeve dhe prezantime produkti do të ofrohen për të ndihmuar më mirë në të treguarit e taktikave negociuese

Në përfundim ju do të jeni të aftë të:

 • Kuptoni më mire pikat kyçe në negocim dhe të mësoni se si të merrni rezultatet më të mira.
 • Përdorësh strategji negocimi që ju ofron rezultate fitore/fitore.
 • Pregatitesh për negocime duke ndjekur përgjasje hap-pas-hapi dhe të vendosësh limitet kritike ndaj vetes.
 • Përdorësh një grup taktikash psikologjike për të eksploruar motivet e kundërshtarit dhe të kuptosh si ti përgjigjesh taktikave të tyre.
 • Finalizoni me sukses negociatat dhe të merrni fiks atë që doni.
Trajnime Manaxheriale per Aftesi Negocimi

Struktura e Trajnimit:

 • Audienca: Çdo Kush
 • Kërkesa të tjera: Asnjë
 • Zgjatja e Trajnimit: 2 ditë. Por për këtë trajnim ka aq shumë material dhe ushtrime që mund edhe të shtrihet në më shumë se 2 ditë.
 • Niveli i Trajnimit: Fillestar - Mesatar

Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Manaxhim Eventesh

Evente si koncept përfshin konferenca, organizime korporatash, promovime produktesh, darka gala, çmime, koncerte bamirësie, workshope, etj. Trajnimi përmbledh teknikat kryesore në manaxhimin projekti si dhe ofron udhëzime ndihmuese në manaxhimet strategjike, çështjeve operacionale, zgjedhja e hapësirave të duhura dhe oraret. Përgjate kursit, shembuj dhe raste konkrete do përdoren në mënyrë që pjesëmarrësit të kuptojnë më mirë natyrën komplekse dhe pjesët e ndryshme të manaxhimit të eventeve.

Në përfundim ju do të jeni të aftë të:

 • Kuptoni proçesin e planifikimit të eventeve dhe çfarë duhet për të organizuar një event të suksesshëm.
 • Identifikoni objektivat e eventit dhe të konsideroni ide të ndryshme në zgjedhjen e opsioneve më të mira.
 • Planifikoni sistematikisht për një event duke përdorur Struktura e Analizës së Punës, Paketa Pune dhe Buxhet.
 • Organizo pregatitjen e eventeve duke perdorur tabelat Gantt dhe mënyrat e analizës së riskut në menaxhim.
 • Minimizo riskun, vlerëso fizibilitetin e eventit dhe faktorëve të tjerë, përdor planifikime strategjike për të maksimizuar suksesin e eventit.
 • Përdorësh teknika publiciteti dhe marketing për të promovuar eventin para, gjatë dhe pasi ai të ndodh.
Trajnime Manaxheriale per Manaxhim Eventesh

Struktura e Trajnimit:

 • Audienca: Çdo Kush
 • Kërkesa të tjera: Asnjë
 • Zgjatja e Trajnimit: 2 ditë.
 • Niveli i Trajnimit: Fillestar - Mesatar

Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Zgjidhja e Problemeve

"Nuk është se unë jam shumë i zgjuar, por unë kaloj shumë kohë me problemet"

Albert Einstein

Ky është një trajnim 2-ditor që do të ju vi në ndihmë në: Si ti zgjidhni problemet në grup duke përdorur "Brainstorm", gjenerim Idesh të reja, marrje e vendimeve në kolektiv.

Në përfundim ju do të jeni të aftë të:

 • Të shmangni faktorët që ju pengojnë në zgjidhjen e një problemi dhe ti adaptoni për të rritur suksesin tuaj
 • Kërkoni dhe identifikoni problemet në mënyrë sistematike duke i parë nga kënde të ndryshme dhe të përcaktoni shkakun rrënjësor.
 • Gjeneroni ide dhe ti oragnizoni teknikat vizuale në kategori logjike kuptimplota
 • Përdorni metoda sistematike për të vlerësuar zgjidhjet potenciale.
 • Hartoni dhe implementoni plane për zgjidhjen e duhur duke u bazuar tek analizat kritike.
 • Manaxhoni burimet dhe të analizoni faktorët e detyrueshëm
 • Përdorni teknika për zgjidhjen e problemeve dhe ti implementoni në grup.
Trajnime Manaxheriale per Zgjidhjen e Problemeve

Struktura e Trajnimit:

 • Audienca: Çdo Kush
 • Kërkesa të tjera: Asnjë
 • Zgjatja e Trajnimit: 2 ditë.
 • Niveli i Trajnimit: Fillestar - Mesatar

Për më shumë informacion mbi dhe kërkesa specifike për këtë trajnim ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

end faq

Na Kontaktoni

 • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
 • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Trajnime Profesionale Profesionale Trajnime Manaxheriale