Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Treguesit e Cilësisë në ITK

Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës është çertifikuar me ISO 9001:2008 nga TÜV AUSTRIA Group. Çertifikata cilëson që standartet e ndjekura nga ITK janë në përputhje të plotë me Sistemin e Manaxhimit të Cilësisë sipas standarteve Globale. Garancia e cilësisë përfshin shërbimet e konsulencës në trajnimet e përgjithshme dhe specifike për të gjitha nivelet arsimore duke përfshirë: parauniversitar, universitar dhe profesional.

Ne ofrojmë cilësi dhe standart në: Trajnime profesionale për Administratën Publike, Manaxheriale, Të zhvillimit personal, Të zhvillimit ndërpersonal, Marketing, Manaxhim i Burimeve Njerëzore, Për Organizatat Jo-Fitimprurëse, Për Gjuhët e Huaj, Për teknologji informacioni dhe Organizimi i Eventeve dhe Konferencave.

Duke përmbushur standartet për çertifikimin ISO nga TÜV AUSTRIA instituti ynë ka siguruar të jetë gjithashtu qendër rregjistrimi për provimin ndërkombëtar të gjuhës Angleze IELTS, qendër e aprovuar testimi për gjuhësn Gjermane ÖSD, Qendër e aprovuar testimi për Microsoft | Learning nga Certiport si dhe për Microsoft Technology Associate, Adobe Certified Associate, Autodesk Certification User, IC3, HP ATA dhe CompTIA Strata IT Fundamentals.

Synimi ynë është përsosmëria e imazhit intelektual dhe profesional duke projektuar vlera në inovacion dhe edukim.

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Treguesit e Cilësisë